1. Kim jesteśmy

ekstrapieniadze.pl to marka handlowa, należąca do SXE DIGITAL Limited. Rozumiemy, jak ważna jest dla Ciebie prywatność i czy dane osobowe, które nam przekazujesz, są traktowane z szacunkiem, są odpowiednio chronione i przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych i Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (rozporządzenie (UE) 2016/679) (RODO).

Ta strona internetowa jest własnością i jest zarządzana przez SXE DIGITAL Limited, spółkę zarejestrowaną w Anglii i Walii (numer firmy 10301623) z siedzibą w 20-22 Wenlock Road w Londynie, N1 7GU. SXE DIGITAL Limited jest również licencjonowana przez brytyjskie Biuro Rzecznika Informacji (numer rejestracyjny ZA220457).

Zawarte w tym oświadczeniu i przedstawione poniżej informacje są szczegółami dotyczącymi rodzaju danych osobowych, które możemy przechowywać na temat naszego klienta, sposobu uzyskiwania i przetwarzania wszelkich danych osobowych, które posiadamy i, co najważniejsze, w jaki sposób chronimy Twoją prywatność. Ta polityka dotyczy tylko danych osobowych przesłanych lub zebranych za pośrednictwem tej strony internetowej.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe lub jakiekolwiek pytania dotyczące jakichkolwiek informacji zawartych w tym oświadczeniu, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem operacyjny@ekstrapieniadze.pl lub napisać do nas na 20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU, United Kingdom.

2. Definicje i zasady rozporządzenia w sprawie ogólnej ochrony danych

Celem RODO jest przede wszystkim zapewnienie obywatelom Unii Europejskiej kontroli nad wykorzystaniem ich danych osobowych oraz ich ochrona w sposób przejrzysty i jednolity.

Definicje

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych ma zastosowanie do “administratorów” i “przetwarzających”.

‘Administratorzy’ określają2 cel i sposób przetwarzania danych osobowych – SXE DIGITAL Limited działa jako administrator danych zgodnie z definicją RODO.

Przetwarzający są odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych w imieniu administratora – serwis www.ekstrapieniadze.pl działa jako przetwarzający dane zgodnie z definicją RODO. W związku z tym mamy prawny obowiązek prowadzenia rejestrów danych osobowych i przetwarzania danych.Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania “osoby, której dotyczą dane”, która może zostać bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikowana w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator on-line lub do jednego lub większej liczby czynników specyficznych dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby.

Przetwarzanie oznacza dowolną operację lub zestaw operacji, które są wykonywane na danych osobowych lub w zestawach danych osobowych, niezależnie od tego, czy są to zautomatyzowane sposoby, takie jak gromadzenie, rejestrowanie, organizacja, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, wyszukiwanie, konsultowanie, wykorzystanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, wyrównanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie.

Zasady

Powinieneś wiedzieć, gdzie wysyłane są twoje dane osobowe, kto z nich korzysta i dlaczego. Powinieneś także upewnić się, że Twoje dane osobowe są bezpieczne i używane tylko w celach, na które wyraziłeś zgodę.

W ramach RODO jesteśmy zobowiązani do przetwarzania danych osobowych w odpowiedzialny sposób i zgodnie z następującymi sześcioma zasadami:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, uczciwie i w sposób przejrzysty w odniesieniu do osób;

b) zbierane w określonych, jednoznacznych i legalnych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Dalsze przetwarzanie do celów archiwizacji w interesie publicznym, do celów naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uważane za niezgodne z pierwotnymi celami;

c) adekwatne, istotne i ograniczone do tego, co konieczne w związku z celami, dla których są przetwarzane;

d) dokładne i w razie konieczności, aktualizowane; należy podjąć wszelkie racjonalne kroki w celu zapewnienia, że ​​dane osobowe, które są niedokładne, z uwzględnieniem celów, dla których są przetwarzane, zostaną bezzwłocznie usunięte lub poprawione;

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których dane osobowe są przetwarzane; dane osobowe mogą być przechowywane przez dłuższy czas, o ile dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach archiwalnych w interesie publicznym, w celach naukowych lub historycznych lub w celach statystycznych, z zastrzeżeniem wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych przez RODO w celu ochrony prawa i wolności jednostek;

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą lub zniszczeniem, z wykorzystaniem odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Odwiedzasz naszą stronę internetową, aby ubiegać się o pożyczkę gotówkową. Aby dopasować Cię do najlepszego pożyczkodawcy lub pośrednika kredytowego, poprosiliśmy Cię o podanie danych osobowych. Powinieneś wiedzieć, gdzie wysyłane są twoje dane osobowe, kto z nich korzysta i dlaczego. Powinieneś również upewnić się, że Twoje dane osobowe są przechowywane w bezpiecznym miejscu i wykorzystywane wyłącznie do celów, na które się zgodziłeś.

3. Twoje dane osobowe

Jakie dane osobowe zbieramy?

Zapewniamy usługę pośrednictwa kredytowego. Wypełniając nasz bezpieczny formularz online, przekazujemy Twoje dane do systemów naszych pożyczkodawców, aby mogli podjąć świadomą decyzję, czy udzielić Ci pożyczki, czy nie. Jeśli nie jesteśmy w stanie znaleźć pożyczkodawcy, możemy przekazać Twoje dane innemu brokerowi kredytowemu lub dostarczyć alternatywne rozwiązanie, które pomoże ci poprawić twoją sytuację finansową.

Informacje, o których podanie prosimy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na tej stronie internetowej, to minimum wymagane dla nas do świadczenia naszych usług, a także dla naszych pożyczkodawców, którzy podejmą decyzję w sprawie udzielenia Tobie pożyczki gotówkowej.

Dane osobowe, które zwykle prosimy o podanie:

• Imię
• Data urodzenia
• Adres zamieszkania
• Adresy e-mail i numery telefonów
• Dane dotyczące dochodu i zatrudnienia
• Dane rachunku bankowego

Inne sposoby gromadzenia danych osobowych to:

• Rejestracja na innej stronie – mogłeś podać swoje dane osobowe brokerowi kredytowemu, wypełniając formularz na jego stronie internetowej, wyrażając zgodę na przekazanie nam informacji i przekierowanie na naszą stronę internetową
• W korespondencji między nami oraz aby umożliwić nam odpowiedź na pytania lub skargi
• Szczegóły wizyt na naszych witrynach i zasobów, których użyłeś (między innymi adres IP, dane o ruchu, dane o lokalizacji, blogi i inne dane komunikacyjne,). Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies

Jeśli po złożeniu wniosku za pośrednictwem tej strony internetowej nie chcesz, aby Twoje dane osobowe były udostępniane naszemu zespołowi kredytodawców i pośredników kredytowych, skontaktuj się z nami natychmiast, wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@ekstrapieniadze.pl  lub skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem operacyjny@ekstrapieniadze.pl

Dlaczego gromadzimy Twoje dane osobowe?

Głównym powodem, dla którego gromadzimy Twoje dane osobowe jest możliwość świadczenia usług pośrednictwa kredytowego i pomocy w uzyskaniu dostępu do krótkoterminowych ofert pożyczek osobistych.

Używamy również informacji o Tobie, aby:

• Komunikować się z Tobą w związku z Twoim zapytaniem przez e-mail, SMS, telefon lub pocztę
• Komunikować się z Tobą, aby zaoferować produkty, usługi lub oferty, które mogą Cię zainteresować (jeśli mamy na to Twoją wyraźną zgodę)
• Zweryfikować Twoje dane osobowe
• Przeprowadzić statystyczne analizy na nasz wewnętrzny użytek lub w celu wykrywania, zapobiegania i badania rzeczywistych i potencjalnych oszustw i powiązanych działań.
• Zaktualizować tę stronę internetową, aby spełnić potrzeby naszych klientów w przyszłości oraz aby rozwijać, ulepszać i aktualizować nasze produkty
• Aby pomóc nam w administrowaniu i serwisowaniu Twojego konta
• Aby powiadomić Cię o wszelkich zmianach w naszych usługach
• Przestrzegać wszelkich zobowiązań prawnych lub regulacyjnych

Podstawa prawna do gromadzenia danych osobowych

Sposób, w jaki przetwarzamy twoje dane osobowe, zależy od tego, dlaczego nam je przekazałeś. Podczas przeglądania naszej strony internetowej przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika za pośrednictwem strony internetowej. Po wypełnieniu wniosku o pożyczkę na naszej stronie internetowej przetwarzamy te dane, ponieważ mamy taki obowiązek względem Ciebie – przyszedłeś, aby skorzystać z naszych usług i jako część świadczenia tej usługi, przetworzyć Twoje dane.

Jeśli poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas wypełniania wniosku wyraziłeś zgodę na sprzedaż produktów i ofert powiązanych z branżą finansową, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia tej usługi.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach bezpośredniego marketingu może być przez Ciebie w każdej chwili wycofana może zostać wycofana poprzez formularz na tej stronie internetowej. Możesz także zrezygnować z otrzymywania drogą e-mail lub SMS wiadomości o charakterze marketingowym poprzez linki zawarte w tych wiadomościach.

Możesz również wycofać opisaną wyżej zgodę, wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@ekstrapieniadze.pl lub kontaktując się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem operacyjny@ekstrapieniadze.pl

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Wniosek o pożyczkę 

Korzystamy z danych osobowych wprowadzonych przez formularz wniosku pożyczkowego online, aby dopasować Twoje dane do naszego panelu kredytodawców i brokerów kredytowych.

Zanim będziemy mogli przetworzyć wniosek o pożyczkę, musimy uzyskać faktyczną, konkretną i świadomą zgodę na wykorzystanie danych osobowych przez nas, naszych pożyczkodawców i pośredników kredytowych. Swoją zgodę wyrażasz podczas zakończenia wniosku pożyczkowego.

My, a także nasz panel pożyczkodawców i pośredników kredytowych, będzie na bieżąco informował Cię o postępach Twojego wniosku. Kontakt ten zostanie nawiązany telefonicznie, e-mailem, SMS-em, automatyczną wiadomością lub pocztą, o ile nie określono inaczej.

Twoja zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Jeśli nie masz pewności, czy złożyć wniosek o pożyczkę lub jeśli nie chcesz być kontaktowany przez nasz panel kredytodawców i pośredników kredytowych (kontakt rozpocznie się natychmiast po przesłaniu wniosku), prosimy, abyś nie składał wniosku. Jeśli złożysz wniosek w wyniku pomyłki, możesz wycofać swoją zgodę na kontakt w dowolnym momencie za pomocą metod opisanych powyżej.

Jeśli wyraziłeś na to zgodę, osoby trzecie mogą również chcieć się z Tobą skontaktować, używając danych, które im udostępniliśmy. Udostępniamy dane wyłącznie stronom trzecim, którym całkowicie ufamy i tylko w celu, w jakim je udostępniłeś. Strony trzecie mogą również używać tych samych środków kontaktu, o których mowa powyżej.

Strony trzecie mogą skontaktować się z Tobą, jeśli nie będziemy w stanie zaoferować Ci pożyczki, której szukasz. Dzieje się tak dlatego, że mogą one posiadać w swojej ofercie produkty finansowe odpowiadające Twoim potrzebom.

W takim przypadku strony trzecie przekażą Twoje dane pożyczkodawcy, który może przeprowadzić dalszą ocenę Twojej zdolności kredytowej. Podczas gdy pożyczkodawca lub strona trzecia skontaktuje się z Tobą, aby potwierdzić, że twoja wniosek się powiódł, zalecamy, abyś zapoznał się z ich własną Polityką Prywatności. Przy składaniu takiego wniosku, zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na wykorzystanie swoich danych.

Marketing

Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celach marketingowych tylko wtedy, kiedy wyraziłeś na to zgodę. Ta zgoda znajduje się na końcu składanego wniosku o pożyczkę. Nie musisz natomiast wyrażać zgody na otrzymywanie ofert marketingowych oraz kontakt od stron trzecich, z którymi współpracujemy.

Jeśli zdecydujesz się na marketing, my i strony trzecie udostępnimy Ci informacje oraz oferty na temat powiązanych produktów i usług, które mogą Cię zainteresować.

Możesz wycofać swoją zgodę w każdym momencie za pomocą dowolnej z metod opisanych powyżej.

Do kogo udostępniamy Twoje dane osobowe?

Wniosek o pożyczkę

W nawiązaniu do Twojego wniosku o pożyczkę, Twoje dane osobowe zostaną udostępnione:

www.ekstrapieniadze.pl i SXE DIGITAL Limited zgodnie z niniejszą polityką prywatności

• Pożyczkodawcom, z którymi współpracujemy oraz brokerom – zgadzasz się również, że nasi pożyczkodawcy i brokerzy mogą korzystać z instytucji oceniających zdolność kredytową oraz z baz dłużników (BIK, BIG, KRD etc. zgodnie z ich Warunkami i Polityką Prywatności) w celu wydania decyzji odnośnie Twojej pożyczki (patrz poniżej, aby uzyskać więcej informacji na temat tych instytucji).

Nasi pożyczkodawcy i pośrednicy kredytowi to między innymi:

Aasa Polska S.A., ABRA Technology Ltd., Affiliate Partners Sp. z o.o., Agres Capital Sp. z o.o., Akredo Sp. z o. o., Alfakredyt sp. z o.o., AMC III JET B.V., Aventus Group Sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., Big Data Scoring AS., Capital Service S.A., Creamfinance Poland Sp. z o.o., Credissimo Polska Sp. z o.o., Creditstar Poland Sp. z o.o., Cross Finance Sp. z o.o., Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy sp.k., Everest Finanse S.A., Ferratum Bank p.l.c., Friendly Finance Poland Sp. z o.o., Fincapital Sp. z o.o., Intredo Limited, IPF Polska Sp. z o. o., John Whiteing Limited, Lendero Sp. z o.o., Lime Kredyt Sp. z o.o., Mash Poland Sp. z o.o., Midway Invest Sp. z o.o., Mikrokasa S.A., Miloan Polska Sp. z.o.o., MiniCredit Sp. z o.o., Mogo Sp. z o.o., Net Credit Sp. z o.o., Netgotówka Sp. z o.o., Nordecum Sp. z o.o., PolCredit Sp. z o.o., Poli Invest Sp. z o.o., Primus Finance Sp. z o.o., PROFI CREDIT Polska S.A., Provident Polska S.A., Rapida Sp. z o.o., SOLVEN Finance sp. z o.o., Supergrosz Sp. z o.o., Tribution Consult Ltd., Vivus Finance Sp. z o.o., Wandoo Finance Sp. z o.o., Web4finance Sp. z o.o., Yes Finance S.A., Zaliczka Sp. z o.o., Zaplo Sp. z o.o.

Podane powyżej podmioty nie wyczerpują listy naszych partnerów. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do nawiązania współpracy z innymi podmiotami a także do rozwiązania współpracy z obecnymi.

Marketing bezpośredni

W przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, Twoje dane osobowe zostaną udostępnione nam i naszym zaufanym stronom trzecim w odniesieniu do produktów, usług lub ofert, które mogą być dla Ciebie interesujące.

Prosimy o poinformowanie nas, jeśli chcesz zaprzestać wszelkiej komunikacji marketingowej od nas i naszych stron trzecich. Możesz poprosić o wyłączenie komunikacji w dowolnym momencie, korzystając ze formularza rezygnacji na tej stronie. Możesz również wysłać do nas e-mail na adres kontakt@ekstrapieniadze.pl lub operacyjny@ekstrapieniadze.pl

Organy regulacyjne

Być może będziemy musieli ujawnić Twoje dane osobowe organom regulacyjnym, takim jak Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub wszelkim innym właściwym organom regulacyjnym, rządowym, ustawodawczym lub organom ścigania.

Inne

Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo lub w związku z postępowaniem sądowym lub w związku ze sprzedażą lub przeniesieniem naszej działalności.

Agencje informacji kredytowej / bazy dłużników

Nasi pożyczkodawcy mogą korzystać z usług agencji oceny zdolności kredytowej i baz dłużników, aby pomóc w podejmowaniu trafnych decyzji w sprawie każdego wniosku. Dlatego, zgadzając się na nasze warunki, udzielasz pełnomocnictwa instytucjom pożyczkowym do wystąpienia w Twoim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A., Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A., ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A., Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o udostępnienie informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową oraz do złożenia w Twoim imieniu oświadczenia, dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych. Treść oświadczenia dla AASA Polska S.A. znajduje się pod linkiem: https://mikrorata.pl/pelnomocnictwo/

Składając wniosek o udzielenie pożyczki poprzez nasza stronę, akceptujesz także warunki umowy z AASA Polska S.A., które znajdują się pod https://mikrorata.pl/warunki-pozyczki/

Agencje informacji kredytowej

• Po dokonaniu tego typu sprawdzenia na pliku kredytowym pojawi się ślad, który może zobaczyć inny kredytodawca. Agencje informacji kredytowej dostarczają nam wspólnych danych kredytowych, danych dotyczących zapobiegania nadużyciom finansowym i danych publicznych. Możesz skontaktować się bezpośrednio z dowolną agencją informacji kredytowej.

Jeśli zdecydujesz się skontaktować z agencją informacji kredytowej, pamiętaj, że przechowywane przez nią dane mogą nie być takie same, dlatego warto skontaktować się ze wszystkimi agencjami informacji kredytowej w Polsce.

Poniżej podajemy dane kontaktowe do głównych agencji informacji kredytowej oraz do baz dłużników:  ·

• Biuro Informacji Kredytowej (BIK), Centrum Obsługi Klienta, ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, 22 310 44 44
• BIG InfoMonitor S.A. (BIG), Punkt Obsługi Klienta, ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, 22 486 56 56
• Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ul. Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, 123 123 123

Dane przesłane do agencji informacji kredytowej

• Dane otrzymane przez agencje informacji kredytowej będą przez nich rejestrowane. Jeśli po złożeniu wniosku na naszej stronie zostanie Ci udzielona pożyczka, szczegóły zarządzania tą pożyczką mogą zostać przekazane agencji informacji kredytowej przez kredytodawcę. Jeśli zaciągniesz pożyczkę i nie zwrócisz pełnej wymaganej kwoty, zostanie to również zarejestrowane przez tę agencję lub pozostałe agencje informacji kredytowej. Musimy Cię ostrzec, że jeśli tak się stanie, pozostanie to w twoim rejestrze przez 5 lat od zamknięcia sprawy.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Ilość czasu, przez jaki przechowujemy dane, zależy od tego, na ile zostały nam one przekazane;

• W celu świadczenia usługi jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych na czas trwania świadczenia usługi niezależnie od czasu koniecznego do zakończenia jej świadczenia
• Jeśli poprosisz, abyśmy nie kontaktowali się z Tobą w celach reklamowych i marketingowych, nadal musimy zachować Twoje dane, ponieważ odzwierciedlają one Twoje preferencje. Informacje, które zatrzymamy, będą stanowiły minimum, które musimy zachować
• Dane są przechowywane w odniesieniu do wszelkich transakcji, które można wprowadzić za pośrednictwem naszej strony internetowej. Dane te będą przechowywane przez minimum 6 lat, które zaczną obowiązywać pod koniec relacji między Toba a nami. Musimy to zrobić, aby, w przypadku jakichkolwiek sporów lub skarg, posiadać dane umożliwiające nam rozpatrzenie reklamacji lub sporów.
• Aby spełnić nasze zobowiązania wynikające z prawa Unii Europejskiej.
• Twoje dane nie będą wykorzystywane do celów marketingowych po upływie 6 miesięcy od daty wyrażenia zgody.
• Wnioski o wstrzymanie działań marketingowych – Twoje żądanie wstrzymania działań marketingowych zostanie honorowane na stałe lub dopóki nie powiesz nam inaczej.

Zachowamy Twoje dane osobowe zgodnie z powyższymi wskazówkami, chyba że mamy uzasadniony powód do ich zachowania na dłużej niż podane wyżej terminy.

Gdzie będą przechowywane twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego objętym RODO. W przypadku, gdy dane osobowe są przekazywane lub przechowywane poza Europejską Wspólnotą Gospodarczą, sprawdzamy, czy Komisja UE wydała decyzję w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony, co jest potwierdzeniem, że dane osobowe będą objęte ochroną na takim samym poziomie, jak na terytorium Unii Europejskiej.

Jeżeli nie ma podjętej decyzji, opisanej wyżej, o odpowiedniej ochronie danych oraz zgodności z wymogami RODO, zagwarantujemy, że przekazywanie danych osobowych będzie chronione za pomocą innych środków, w tym poprzez otrzymanie wyraźnej zgody właściciela danych osobowych do ich przetwarzania lub też poprzez zobowiązania umowne z odpowiednimi stronami trzecimi dotyczące wykorzystania danych osobowych.

Poufność i bezpieczeństwo:

Dbanie o bezpieczeństwo i poufność danych osobowych mają dla nas nadrzędne znaczenie. W związku z tym wprowadziliśmy zasady, środki, specjalistyczną technologię i wdrożone procedury bezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę danych.

Używamy szyfrowania Secure Sockets Layer (SSL) w celu zabezpieczenia Twoich danych osobowych i udostępniamy dane osobowe tylko pracownikom, którzy mają do niego dostęp w celu wykonywania swoich obowiązków.

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić twoje dane, nadal istnieje ryzyko związane z wprowadzaniem danych online i chcemy, abyś zdawał sobie z tego sprawę.

Ponadto potwierdzamy, że wszystkie strony, którym udostępniamy dane osobowe, takie jak nasi kredytodawcy, pośrednicy kredytowi i zaufane strony trzecie są związane umowami w celu zachowania bezpieczeństwa i integralności danych osobowych.

Należy pamiętać, że chociaż SXE DIGITAL Limited podejmuje wszelkie uzasadnione środki ostrożności w celu ochrony danych, nie gwarantuje się bezpieczeństwa danych ani bezpieczeństwa ich transmisji.

W związku z tym SXE DIGITAL Limited nie może i nie reprezentuje oraz nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa przechowywania danych ani transmisji danych. Zgadzasz się, że twój dostęp do tej strony i korzystanie z niej oraz korzystanie z usług SXE DIGITAL, które obowiązkowo obejmuje przechowywanie danych i transmisję danych, odbywa się na własne ryzyko.

4. Twoje Prawa

RODO zapewnia następujące prawa dla osób fizycznych:

• Prawo do otrzymania informacji
• Prawo do dostępu
• Prawo do poprawienia
• Prawo do usunięcia
• Prawo do ograniczenia przetwarzania• Prawo do przenoszenia danych
• Prawo do sprzeciwu

Z zastrzeżeniem pewnych okoliczności, możesz egzekwować wszystkie powyższe prawa.

Jeżeli zdecydujesz się egzekwować którekolwiek ze swoich praw, pamiętaj:

• Nie będziemy pobierać od Ciebie żadnych opłat za egzekwowanie ze swoich praw
• Możesz egzekwować swoje prawa w formie pisemnej lub ustnej. Natomiast prawo do otrzymania informacji, prawo do przenoszenia danych i prawo do sprzeciwu powinny być egzekwowane w formie pisemnej.

Aby poinformować nas, że chcesz skorzystać z prawa, skontaktuj się z nami e-mailem: operacyjny@ekstrapieniadze.pl lub pocztą: SXE DIGITAL Ltd, 20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU

Prawo do otrzymania informacji

Masz prawo do otrzymania informacji o gromadzeniu i wykorzystywaniu swoich danych osobowych. Aby być całkowicie przejrzystym, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe, zapewniamy następujące informacje o prywatności:

• Nazwę i dane kontaktowe naszej organizacji oraz dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych
• Cele i zgodne z prawem podstawy przetwarzania danych osobowych
• Kategorie uzyskanych danych osobowych
• Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych
• Szczegóły dotyczące przekazywania danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
• Okresy przechowywania danych osobowych
• Prawa dostępne dla osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
• Prawo do wycofania zgody i prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego
• Szczegółowe informacje na temat istnienia automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Regularnie sprawdzamy i w razie potrzeby aktualizujemy nasze informacje dotyczące prywatności.

Prawo dostępu

Masz prawo wiedzieć, kto ma dostęp do twoich danych osobowych, do czego są używane, gdzie są przechowywane i wszystko, co dotyczy “podróży” Twoich danych osobowych.
Możesz złożyć “Wniosek Osoby Fizycznej”, żądając od nas dostarczenia wszelkich uzasadnionych informacji lub dokumentacji, które posiadamy odnośnie Twoich danych osobowych.
Mamy miesiąc na spełnienie tego żądania, ale jeśli żądanie jest złożone, można przedłużyć ten okres o kolejne dwa miesiące. Zostaniesz powiadomiony o limicie czasu przy składaniu wniosku.
Przed przekazaniem jakichkolwiek informacji musimy zweryfikować tożsamość osoby składającej wniosek za pomocą “rozsądnych środków”, co może oznaczać prośbę o potwierdzenie daty urodzenia lub kodu pocztowego lub kombinacji danych, aby upewnić się, że mamy do czynienia z właściwą osobą.
Odpowiedzi będą udzielane w formie elektronicznej w przejrzystym formacie, o ile nie zażądano inaczej.

Prawo do poprawienia

RODO obejmuje prawo osób fizycznych do sprostowania lub uzupełnienia niedokładnych danych osobowych, jeżeli są one niepełne.
Ważne jest, aby dane osobowe podane na tej stronie były dokładne, kompletne i aktualne.

Przyjmujemy, że podane dane osobowe są poprawne i na ich podstawie świadczymy nasze usługi. W przypadku podania fałszywych informacji, mamy prawo poinformować o tym odpowiednie organy, zgodnie z polskim prawem.

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że dane osobowe przechowujemy o Tobie w odpowiedni sposób, jeśli zauważysz jakiekolwiek błędy w korespondencji otrzymanej od nas, wyślij nam e-mail z informacją o zmianach na adres operacyjny@ekstrapieniadze.pl , a my upewnimy się, że jest dokładny.

Jeśli uważasz, że w skutek pomyłki podałeś nam błędne dane, skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@ekstrapieniadze.pl , a my zaktualizujemy je tak szybko, jak to możliwe.

Skorygujemy Twoje dane w ciągu miesiąca od otrzymania Twojego wniosku i poinformujemy wszystkie odpowiednie strony trzecie o zmianie. Jeżeli wniosek jest skomplikowany, możemy przedłużyć ten okres o kolejne dwa miesiące.

Prawo do usunięcia danych

Masz prawo do usunięcia swoich danych, zwanym inaczej prawem do bycia zapomnianym. Jest to równoznaczne z prośbą o usunięcie wszelkich danych osobowych z naszych systemów, gdy nie ma powodu, aby kontynuować przetwarzanie.

To prawo może być egzekwowane w następujących okolicznościach:

• Jeżeli osoba wycofuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych
• Jeżeli dane osobowe nie są już potrzebne w związku z celem, dla którego zostały pierwotnie zebrane / przetworzone
• Dane osobowe zostały bezprawnie przetworzone (np. niezgodnie z RODO)
• Kiedy poszczególne obiekty są przetwarzane i nie ma nadrzędnego uzasadnionego interesu dla dalszego przetwarzania
• Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
• Dane osobowe przetwarzane są w odniesieniu do oferowania informacji jaką społeczeństwo spełnia wobec dziecka

Powiemy innym firmom, z którymi współpracujemy o usunięciu danych osobowych.

Będziemy usuwać wszystkie przechowywane dane, na żądanie. Nasi partnerzy marketingowi zostaną niezwłocznie poinformowani o żądaniu usunięcia i będą postępować zgodnie z tymi samymi działaniami. Będziemy jednak przechowywać korespondencję dotyczącą żądania do usunięcia. Jeśli nie możemy usunąć wszystkich Twoich danych osobowych w związku ze spełnianiem zobowiązań prawnych, powiadomimy Cię o tym.

Podstawy, na które możemy legalnie odrzucić wniosek, to:

• Aby działać zgodnie z obowiązującym prawem
• Wykonywanie lub obrona roszczeń prawnych
• Korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi i informacji

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Możesz poprosić nas o zatrzymanie lub ograniczenie przetwarzania lub ukrycie Twoich danych osobowych. Jest to alternatywa dla żądania usunięcia danych.

Nie jest to absolutne prawo i będzie miało zastosowanie tylko w pewnych okolicznościach, takich jak:
• Jeśli kwestionujesz dokładność swoich danych osobowych, a my weryfikujemy ich dokładność
• Dane zostały bezprawnie przetworzone (tj. z naruszeniem wymogu zgodności z prawem)
• Nie potrzebujemy już danych osobowych, ale musza one być zachowane, aby ustalić, wykonać lub obronić roszczenie prawne.

Zgodnie z dobrą praktyką automatycznie ograniczymy przetwarzanie danych osobowych, podczas gdy my będziemy rozważać ich dokładność lub uzasadnione podstawy przetwarzania danych osobowych, o których mowa.

Kiedy ograniczamy użycie Twoich danych osobowych, nadal mamy prawo je przechowywać, jednak bez możliwości ich wykorzystania. Poinformujemy wszystkie odpowiednie strony trzecie, aby upewnić się, że postępują w ten sam sposób.

Możesz złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych w każdym momencie, a my mamy miesiąc na odpowiedź na Twoje zapytanie.

Prawo do przenoszenia danych

Prawo do przenoszenia danych umożliwia jednostkom uzyskanie i ponowne wykorzystanie ich danych osobowych do własnych celów w ramach różnych usług. Przed przeniesieniem Twoich danych osobowych przeprowadzamy rygorystyczne kontrole w celu zweryfikowania Twojej tożsamości.

Prawo do przenoszenia danych dotyczy:

• Danych osobowych, które osoba przekazała kontrolerowi;
• Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody danej osoby lub w celu wywiązania się z umowy; oraz
• Gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Jeśli poprosisz nas o przeniesienie Twoich danych, zrobimy to w formacie, który jest uporządkowany, powszechnie używany i w formie do odczytu maszynowego.

Odpowiemy na Twoje żądanie w ciągu jednego miesiąca. Okres ten może zostać przedłużony o dwa miesiące, jeżeli złożony wniosek jest skomplikowany lub kiedy otrzymujemy szereg wniosków. Poinformujemy Cię, czy konieczne jest takie przedłużenie, jasno określając nasze powody.

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego. Możesz wyrazić zgodę na otrzymywanie marketingu bezpośredniego od nas i naszych zaufanych stron trzecich przy składaniu wniosku o pożyczkę. Zgoda może zostać wycofana przez Ciebie w dowolnym momencie. Jak tylko otrzymamy informację od Ciebie, że chcesz egzekwować swoje prawo do sprzeciwu, przestaniemy przetwarzać wszystkie Twoje dane osobowe i skontaktujemy się ze wszystkimi stronami, z którymi mamy do czynienia, aby upewnić się, że przestaną przetwarzać Twoje dane osobowe. Prosimy o 3-5 dni roboczych, aby móc wstrzymać wszelką komunikację z Tobą. Nie ma żadnych opłat w związku z egzekwowaniem przez Ciebie prawa do sprzeciwu.

W ramach RODO musimy przerwać przetwarzanie danych osobowych, gdy tylko otrzymamy takie żądanie. Nie ma żadnych wyjątków ani podstaw, na podstawie których możemy odmówić wstrzymania przetwarzania Twoich danych a wypełnianie naszych obowiązków w wyniku egzekwowania Twojego prawa do sprzeciwu są bezpłatne.

5. Dalsze informacje

Powiadomienie o naruszeniu

Składamy obietnicę, że niezwłocznie poinformujemy Cię bezpośrednio o wszelkich oznakach naruszenia bezpieczeństwa Twoich danych. Chcemy mieć gwarancję, że zapewniamy pełną przejrzystość danych i bezpieczeństwo ich przechowywania. Skontaktujemy się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu, aby poinformować Cię o podejrzanej aktywności.

Inspektor Ochrony Danych

W naszej firmie wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym możesz się skontaktować poprzez adres e-mail operacyjny@ekstrapieniadze.pl

Skargi

Jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące sposobu, w jaki wykorzystaliśmy Twoje dane osobowe, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem operacyjny@ekstrapieniadze.pl. Nasze zasady rozpatrywania Reklamacji są również zamieszczone na tej stronie.

Zalecamy jak najszybsze zwrócenie uwagi na wszelkie problemy, ponieważ im szybciej się o nim dowiemy, tym lepiej i efektywniej będziemy mogli Ci pomóc w jego rozwiązaniu.

Zrobimy co w naszej mocy, aby rozpatrzyć Twoją skargę, ale jeśli nie jesteś zadowolony z jakiegokolwiek aspektu związanego z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, masz prawo złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt z GIODO można uzyskać pod adresem https://www.giodo.gov.pl/pl/493

Lub listownie:

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Adres:
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Telefon:
22 531 03 00
22 531 03 01

Korzystanie z linków do innych witryn

Ta strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych, które mają własną politykę prywatności, która różni się od naszej. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko tej strony internetowej i sposobu przetwarzania danych osobowych.

Nie możemy ponosić odpowiedzialności za politykę prywatności innych witryn, która jest ich własną polityką. Dotyczy to również treści witryn, praktyk, których się podejmują oraz oferowanych usług i produktów; za które nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

W ramach świadczenia usługi pośrednictwa kredytowego, jeśli Twój wniosek o pożyczkę zakończy się powodzeniem, zostaniesz przekierowany do pożyczkodawcy. Prosimy, abyś sprawdził Warunki i Politykę Prywatności danego pożyczkodawcy przed przystąpieniem do pożyczki. Wszelkie pytania dotyczące oferty kredytowej należy kierować bezpośrednio do nich w celu uzyskania dokładnej odpowiedzi.

Ciasteczka

Podczas odwiedzania tej strony internetowej mały plik tekstowy znany jako “cookie” jest umieszczany na komputerze lub innym urządzeniu, które może zawierać pewne dane osobowe. Niektóre pliki cookie są wymagane do funkcjonowania strony internetowej, inne pozwalają nam rozpoznać Cię za każdym razem, gdy odwiedzasz i zapamiętujesz swoje preferencje. Pliki cookie są również wykorzystywane w celu poprawy komfortu użytkowania strony internetowej, reklamy, śledzenia i zwyczajów przeglądania.

Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies

Przetwarzanie specjalnych kategorii danych osobowych:

Jeśli będziemy musieli przetworzyć specjalne kategorie danych osobowych, powiadomimy Cię o tym i poprosimy Cię o wyraźną zgodę. Szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu RODO to:
• Rasa
• Pochodzenie etniczne
• Polityka
• Religia2
• Członkostwo w związkach zawodowych
• Genetyka
• Dane biometryczne (tam, gdzie są wykorzystywane do celów identyfikacji)
• Zdrowie
• Życie seksualne lub orientacja seksualna
• Podejrzana lub udowodniona działalność przestępcza (w tym wszelkie postępowania)

Dzieci

Nie gromadzimy świadomie żadnych danych osobowych od dzieci poniżej osiemnastego roku życia. Wnioskujący o pożyczkę przez naszą stronę muszą mieć co najmniej osiemnaście lat, aby móc korzystać z naszych usług.

Zgoda na niniejszą Politykę prywatności

Zaznaczając pole wyrażenia zgody w formularzu wniosku potwierdzasz, że przeczytałeś i zaakceptowałeś niniejszą Politykę prywatności i wyrażasz zgodę na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w sposób opisany powyżej.

Jeśli nie zgadzasz się z treścią niniejszej Polityki Prywatności i sposobem, w jaki traktujemy Twoje dane osobowe, nie kontynuuj korzystania z naszej witryny.

Zmiany w tej polityce prywatności

SXE DIGITAL Limited zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Zmienione zasady zostaną opublikowane na tej stronie internetowej i tam, gdzie to właściwe.

Jeśli korzystasz z naszych usług, zachęcamy Cię do regularnego odwiedzania tej Polityki Prywatności, aby upewnić się, że przeczytałeś najnowszą wersję i rozumiesz, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe.

Ta polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana w lipcu 2018 roku.

ekstrapieniadze.pl to nazwa handlowa będąca własnością SXE DIGITAL Limited, spółki zarejestrowanej w Anglii i Walii pod numerem 10301623, z siedzibą przy ulicy 20-22 Wenlock Road w Londynie N1 7GU. Spółka jest zarejestrowana w brytyjskim Biurze Rzecznika Informacji (Information Commisioner’s Office) pod numerem ZA220457

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej należą do SXE DIGITAL Limited i są chronione prawami autorskimi obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej.

SXE DIGITAL Limited świadczy usługi na rynku polskim na podstawie dyrektywy usługowej 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 roku, dotyczącej usług na rynku wewnętrznym oraz ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o świadczeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Reprezentatywny przykład dla pożyczki krótkoterminowej: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) przykładowej pożyczki wynosi 0%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 1000zł, całkowita kwota do zapłaty 1000zł, oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 0zł. Stan na dzień 05.01.2019r.

Jeżeli chcesz być naszym partnerem, skontaktuj się z nami pod adresem: kontakt@ekstrapieniadze.pl